Ing. Jan Hrdý


Ing. Jan Hrdý (32)

Svoboda je nejvyšší hodnotou, odpovědnost nejlepší cestou k ní.        

Bydliště: Uherský Brod, 9. května                                  

Historie v ODS

·        členem ODS od roku 2005

·        od roku 2009 předsedou MS ODS Uherský Brod                      

·        od roku 2011 místopředsedou OS ODS Uherské Hradiště

·        od roku 2014 členem regionální rady RS ODS Zlínského kraje

Vzdělání

VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Obor: elektrotechnická výroba a management

Povolání

místostarosta města Uherský Brod

Rodina

ženatý, tři děti

Politické zkušenosti

·        od roku 2010 místostarosta města Uherský Brod

·        v letech 2006 až 2010 členem Kulturní komise RM

·        v letech 2008 až 2010 členem Komise bezpečnosti a prevence kriminality RM

Proč kandiduji?

Protože mám jasnou vizi dalšího rozvoje svého rodného města a komunální volby jsou příležitostí se s vámi o ni podělit a v případě vaší podpory jí i realizovat.

Proč by mne lidé měli volit?

Pro schopnost nacházet kreativní řešení komplikovaných problémů, pro moji důslednost, pro schopnost vyjednávání a umění kompromisu.

Oblasti, na které bych se rád zaměřil:

·        finance

·        majetkoprávní oblast

·        doprava

·        územní plánování

·        strategické plánování

·        zdravotnictví

·        informatika

 

Proč se chci zaměřit zrovna na tyto oblasti?

Protože bez orientace ve financích a majetkoprávní oblasti se neobejde žádný komunální politik. V oblasti zdravotnictví dokáži uplatnit své profesní zkušenosti, v oblasti informatiky potom vzdělání. Schopnost strategického myšlení považuji za jednu ze svých klíčových deviz, k územnímu plánování jsem si coby pověřený zastupitel postupně vybudoval téměř osobní vztah.  A doprava? Tam cítím, že nás aktuálně nejvíce bota tlačí, proto je potřeba napnout síly především tímto směrem.

Ve kterých komisích, či výborech bych měl zájem pracovat:

·        finanční výbor

·        dopravní komise

Jaké vidím priority ve správě města v příštím volebním období?

·        hladké dokončení rozjetých velkých investičních akcí

·        vyřešení dopravních problémů města

·        zabezpečení dostatku ploch pro rozvoj podnikání

·        větší důraz na upravenost a čistotu města 

Co konkrétního navrhuji zařadit do volebního programu?

·        zvýšení kapacity křižovatky „U Družby“

·        napojení sídliště Olšava pro pěší

·        závazek dokončení rekonstrukce všech chodníků na území města

·        závazek nezvyšování daně z nemovitosti ani poplatku za svoz odpadu

·        dořešení statické dopravy na území města

·        vznik fondu rozvoje podnikání, ze kterého budeme financovat vznik nových ploch pro podnikání

Jaké mám rád lidi?

Zejména takové, kteří si dokáží zamést před vlastním prahem.

O co se zajímám?

·        o politiku

·        o lidi a motivy jejich chování

·        dnes už jen trochu o turistiku, vědu a plavání

Kde nejraději trávím dovolenou a proč?

 U nás doma je to peklo, já mám rád hory, manželka zase moře. A praktické zkušenosti ukazují, že se třemi malými dětmi je nejlepší destinace hřiště za Sokolovnou.